Dr. Petra Jurešić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7870469 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 900017783 Status: dom zdravlja Adresa: Kalnik, Kalnik, Trg Stjepana Radića 13 Broj i naziv pošte: 48267 Orehovec