Dr. Nikola Jelenčić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0107352 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 129312932 Status: koncesija Adresa: Kamanje, Orljakovo, Orljakovo 8b Broj i naziv pošte: 47280 Ozalj