Dr. Marta Zatezalo – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7822367 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900020466 Status: dom zdravlja Adresa: Klana, Klana 213 Broj i naziv pošte: 51217 Klana