Oznaka: liječnici Kneževi Vinogradi

Dr. Milan Vrkić – ordinacija opće medicine

Dr. Milan Vrkić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0153583 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 900001860 Status: dom zdravlja Adresa: Kneževi Vinogradi, Zmajevac, Ulica Republike 5 Broj i naziv pošte: 31306 Batina

Dr. Brigita Kovač-Retih – ordinacija opće medicine

Dr. Brigita Kovač-Retih – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0043796 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 238223825 Status: koncesija Adresa: Kneževi Vinogradi, Ulica Hrvatske Republike 5 Broj i naziv pošte: 31309 Kneževi Vinogradi