Oznaka: liječnici Koprivnica

Dr. Nadica Šomodi – ordinacija opće medicine

Dr. Nadica Šomodi – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0127078 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 810081008 Status: koncesija Adresa: Koprivnica, Trg Tomislava Dr. Bardeka 10 Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica

Dr. Višnja Maljak – ordinacija opće medicine

Dr. Višnja Maljak – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0085782 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 805680560 Status: koncesija Adresa: Koprivnica, Trg Tomislava Dr. Bardeka 10 Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica

Dr. Nada Katar – ordinacija opće medicine

Dr. Nada Katar – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0003298 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 807080705 Status: koncesija Adresa: Koprivnica, Ulica Kolodvorska 17 Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica