Dr. Goranka Cividini – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7825447 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 665866585 Status: koncesija Adresa: Kravarsko, Trg Stjepana Radića bb Broj i naziv pošte: 10413 Kravarsko