Dr. Jadranka Knežević – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0114928 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar Šifra ordinacije: 243324332 Status: koncesija Adresa: Kukljica, Kukljica bb Broj i naziv pošte: 23271 Kukljica