Dr. Jasna Gmajnički – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0026336 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 036603660 Status: koncesija Adresa: Kumrovec, Kumrovec, Ulica Josipa Broza 12 Broj i naziv pošte: 49290 Klanjec