Dr. Velen Šarotić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0086231 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 774977493 Status: koncesija Adresa: Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 3 Broj i naziv pošte: 21202 Lećevica