Dr. Zlata Trnski-Sabolić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0093275 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 809780976 Status: koncesija Adresa: Legrad, Legrad, Trg Svetog Trojstva 13 Broj i naziv pošte: 48316 Đelekovec