Dr. Kata Vranjić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0138746 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 870787071 Status: koncesija Adresa: Levanjska Varoš, Levanjska Varoš, Levanjska Varoš 72 Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo