Dr. Renata Grbac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0006220 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 677767773 Status: koncesija Adresa: Lokve, Lokve, Šetalište Golubinjak 3 Broj i naziv pošte: 51300 Delnice