Dr. Opća Medicina6 Dz Prim.-Goranske Zup. – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 9999418 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900021853 Status: dom zdravlja Adresa: Lopar, Lopar, Lopar 487 Broj i naziv pošte: 51280 Rab