Dr. Marina Budimir – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7873549 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 900006170 Status: dom zdravlja Adresa: Lovas, Ante Starčevića 6 Broj i naziv pošte: 32237 Lovas