Dr. Ana-Marija Banjan – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0200735 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900008555 Status: dom zdravlja Adresa: Luka, Luka, Trg Sv. Roka 1 Broj i naziv pošte: 10297 Jakovlje