Dr. Tina Zavidić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7778597 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 900018550 Status: dom zdravlja Adresa: Lupoglav, Lupoglav, Lupoglav 10b Broj i naziv pošte: 52420 Buzet