Dr. Ranko Miholić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0058319 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 842284222 Status: koncesija Adresa: Mače, Mače, Mače 89 Broj i naziv pošte: 49250 Zlatar