Dr. Ivanka Zimet – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0101311 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 704170418 Status: koncesija Adresa: Marčana, Marčana, Marčana bb Broj i naziv pošte: 52207 Barban