Dr. Tanja Uzelac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0094773 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 016201620 Status: koncesija Adresa: Markušica, Pere Cara 2 Broj i naziv pošte: 32213 Markušica