Oznaka: liječnici Metković

Dr. Jadranka Prusac – ordinacija opće medicine

Dr. Jadranka Prusac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0162302 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 244424446 Status: koncesija Adresa: Metković, Ulica Ante Starčevića 12 Broj i naziv pošte: 20350 Metković

Dr. Dragica Musulin – ordinacija opće medicine

Dr. Dragica Musulin – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7848501 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 900022400 Status: dom zdravlja Adresa: Metković, Ulica Ante Starčevića 12 Broj i naziv pošte: 20350 Metković

Dr. Đina Mustapić – ordinacija opće medicine

Dr. Đina Mustapić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0062600 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 082508259 Status: koncesija Adresa: Metković, Ulica Ante Starčevića 12 Broj i naziv pošte: 20350 Metković

Dr. Mira Jurković – ordinacija opće medicine

Dr. Mira Jurković – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0105937 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 894289420 Status: koncesija Adresa: Metković, Ulica Ante Starčevića 12 Broj i naziv pošte: 20350 Metković

Dr. Hrvoje Bočkaj – ordinacija opće medicine

Dr. Hrvoje Bočkaj – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0007676 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 238323838 Status: koncesija Adresa: Metković, Ulica Ante Starčevića 12 Broj i naziv pošte: 20350 Metković

Dr. Sonja Barač – ordinacija opće medicine

Dr. Sonja Barač – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0141356 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 455245525 Status: koncesija Adresa: Metković, Ulica Ante Starčevića 12 Broj i naziv pošte: 20350 Metković

Dr. Ana Bajo – ordinacija opće medicine

Dr. Ana Bajo – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0002695 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 450045005 Status: koncesija Adresa: Metković, Ulica Ante Starčevića 12 Broj i naziv pošte: 20350 Metković