Dr. Božidar Bratković – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0009881 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 754875482 Status: koncesija Adresa: Mihovljan, Mihovljan 48 Broj i naziv pošte: 49252 Mihovljan