Dr. Gordana Čanadi-Šimek – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0128899 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica Šifra ordinacije: 828082804 Status: koncesija Adresa: Mikleuš, Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 114a Broj i naziv pošte: 33514 Čačinci