Dr. Vera Bardak – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0144967 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 831783176 Status: koncesija Adresa: Molve, Molve, Trg Kralja Tomislava 29 Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac