Dr. Iva Pizent – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7769601 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900015179 Status: dom zdravlja Adresa: Mrkopalj, Mrkopalj, Školska 6 Broj i naziv pošte: 51300 Delnice