Dr. Zvjezdana Nikolić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0122615 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 034803483 Status: koncesija Adresa: Netretić, Netretić 2a Broj i naziv pošte: 47271 Netretić