Oznaka: liječnici Nova Gradiška

Dr. Alka Volf – ordinacija opće medicine

Dr. Alka Volf – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0112259 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 492349231 Status: koncesija Adresa: Nova Gradiška, Matije Antuna Relkovića 32 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška

Dr. Marjan Radmilović – ordinacija opće medicine

Dr. Marjan Radmilović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0124559 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 900004134 Status: dom zdravlja Adresa: Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 26 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška

Dr. Nada Radinović – ordinacija opće medicine

Dr. Nada Radinović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0075116 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 010701079 Status: koncesija Adresa: Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 26 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška

Dr. Vesna Oršulić – ordinacija opće medicine

Dr. Vesna Oršulić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0103403 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 436943697 Status: koncesija Adresa: Nova Gradiška, Kralja Petra Krešimira Iv 13 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška

Dr. Slobodan Milojević – ordinacija opće medicine

Dr. Slobodan Milojević – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0059951 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 900021098 Status: dom zdravlja Adresa: Nova Gradiška, Josipa Jurja Strossmayera 17 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška

Dr. Martina Mikanović – ordinacija opće medicine

Dr. Martina Mikanović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7948845 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 900023236 Status: dom zdravlja Adresa: Nova Gradiška, Matije Antuna Relkovića 7 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška

Dr. Elizabeta Gašpar – ordinacija opće medicine

Dr. Elizabeta Gašpar – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0025178 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 492649260 Status: koncesija Adresa: Nova Gradiška, Matije Antuna Relkovića 32 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška