Dr. Ivana Karlovčan Haramustek – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0204633 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 900019557 Status: dom zdravlja Adresa: Novigrad Podravski, Novigrad Podravski, Virovska 1 Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac