Dr. Sanja Samardžić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0079880 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 853485348 Status: koncesija Adresa: Oprisavci, Oprisavci, Oprisavci 51 Broj i naziv pošte: 35212 Garčin