Oznaka: liječnici Otok

Dr. Tea Pavić – ordinacija opće medicine

Dr. Tea Pavić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0109037 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 756775671 Status: koncesija Adresa: Otok, Trg Dr. Franje Tuđmana 6 Broj i naziv pošte: 21238 Otok