Dr. Ksenija Mutavdžić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7781032 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 900001968 Status: dom zdravlja Adresa: Petlovac, Baranjsko Petrovo Selo, Glavna Ulica 2 Broj i naziv pošte: 31551 Belišće