Oznaka: liječnici Petrijanec

Dr. Tanja Sakač – ordinacija opće medicine

Dr. Tanja Sakač – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7872496 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 333733371 Status: koncesija Adresa: Petrijanec, Petrijanec, Trg Svetog Petra 3 Broj i naziv pošte: 42208 Cestica