Dr. Krešimir Galić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0024902 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 740174010 Status: koncesija Adresa: Petrijevci, Petrijevci, Republike 112 Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo