Dr. Brankica Petelin – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0069680 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 065306538 Status: koncesija Adresa: Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 5 Broj i naziv pošte: 31433 Podgorač