Dr. Opća Medicina Dz Koprivničko-Križevačka Žup. – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 9992316 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 900014601 Status: dom zdravlja Adresa: Podravske Sesvete, Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1 Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac