Oznaka: liječnici Podstrana

Dr. Nardi Silić – ordinacija opće medicine

Dr. Nardi Silić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0148610 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 900019140 Status: dom zdravlja Adresa: Podstrana, Podstrana, Blato 9 Broj i naziv pošte: 21311 Stobreč