Dr. Dijana Haralović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7824203 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900008393 Status: dom zdravlja Adresa: Pokupsko, Pokupsko bb Broj i naziv pošte: 10414 Pokupsko