Dr. Nataša Mrduljaš-Đujić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0061964 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 891189114 Status: koncesija Adresa: Postira, Polježice 3 Broj i naziv pošte: 21410 Postira