Dr. Anđelko Kovač – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0113042 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 796979693 Status: koncesija Adresa: Prgomet, Cesta Dr. Franje Tuđmana 7 Broj i naziv pošte: 21201 Prgomet