Oznaka: liječnici Pučišća

Dr. Pero Eterović – ordinacija opće medicine

Dr. Pero Eterović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0192651 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 296429643 Status: koncesija Adresa: Pučišća, Obala Trifuna Bokanića 7 Broj i naziv pošte: 21412 Pučišća