Dr. Miro Bušljeta – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0109805 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 259925993 Status: koncesija Adresa: Punat, Punat, Pod Topol 2 Broj i naziv pošte: 51500 Krk