Dr. Štefanija Kunštek – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0106437 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 893489344 Status: koncesija Adresa: Radoboj, Radoboj 2 Broj i naziv pošte: 49232 Radoboj