Dr. Bari Šita – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0111228 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 900014636 Status: dom zdravlja Adresa: Rakovica, Rakovica bb Broj i naziv pošte: 47245 Rakovica