Dr. Bruna Juričić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0037206 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 795179510 Status: koncesija Adresa: Raša, Raša, Tesle Nikole bb Broj i naziv pošte: 52220 Labin