Dr. Saša Hinić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0207268 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 900013460 Status: dom zdravlja Adresa: Rasinja, Trg Svetog Florijana 3 Broj i naziv pošte: 48312 Rasinja