Dr. Svjetlana Grga Jordan – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0156264 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar Šifra ordinacije: 900011033 Status: dom zdravlja Adresa: Ražanac, Ražanac X 3 Broj i naziv pošte: 23248 Ražanac