Oznaka: liječnici Rovinj

Dr. Tatjana Šuput – ordinacija opće medicine

Dr. Tatjana Šuput – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0139912 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 280928092 Status: koncesija Adresa: Rovinj, Ulica Mattea Benussija-Via Matteo Benussi 6 Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Dr. Zdenka Petrić – ordinacija opće medicine

Dr. Zdenka Petrić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0060151 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 609560956 Status: koncesija Adresa: Rovinj, Istarska Ulica – Via Dell’istria bb Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Dr. Mladen Boljkovac – ordinacija opće medicine

Dr. Mladen Boljkovac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0008257 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 743374339 Status: koncesija Adresa: Rovinj, Ulica Mattea Benussija-Via Matteo Benussi 6 Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Dr. Vlado Bjelajac – ordinacija opće medicine

Dr. Vlado Bjelajac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0007072 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 690369034 Status: koncesija Adresa: Rovinj, Ulica Mattea Benussija – Via Matteo Benussi 6 Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj