Dr. Dijana Vukman-Bačić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0099708 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 062906291 Status: koncesija Adresa: Seget, Seget Donji, Trg Hrvatskog Viteza Špiro Ševo Frzelin bb Broj i naziv pošte: 21220 Trogir