Dr. Opća Medicina5 Dz Bjelovarsko-Bilogorske Žup. – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 9994939 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 900012250 Status: dom zdravlja Adresa: Severin, Severin, Severin BB Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar