Dr. Darko Lacković – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0048275 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 770577059 Status: koncesija Adresa: Sikirevci, Sikirevci, Ulica Kardinala Alojzija Stepinca 2 Broj i naziv pošte: 35222 Gundinci