Dr. Marija Skender – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0104078 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900015152 Status: dom zdravlja Adresa: Skrad, Skrad, Josipa Blaževića – Blaža 9 Broj i naziv pošte: 51300 Delnice